IN TÚI XÁCH GIẤY GIÁ RẺ

   

IN TÚI XÁCH GIẤY GIÁ RẺ?
Nhận thiết kế in ấn các loại túi giấy theo yêu cầu chi tiết xin xem Clip
1) Túi xách giấy Ivory
2) Túi xách giấy Couche
3) Túi xách giấy Kraf
4) Nhận in túi giấy các loại theo yêu cầu, nhận in túi giấy số lượng ít.