IN GIẤY KHEN – IN BẰNG KHEN – IN GIẤY KHEN GIÁ RẺ

                         Giấy khen: Giấy khen là một tờ giấy là một  loại tài liệu chính thức được sử dụng để khen thưởng hoặc xếp hạng một cá nhân hoặc một tổ chức tập thể. Nó thường được ký bởi một người quản lý, giám đốc một công ty hoặc nhà lãnh đạo và có thể được sử dụng như mộ...
Đọc thêm ++